Pythagoriáda - matematická soutěž 5. třída - termín 23.-25.3.2015

13.03.2015 11:59

Školní kolo probíhá od 23.25. 3. 2015. Organizátor školního kola vyhodnotí řešení úloh školního kola a výsledkovou listinu všech zúčastněných žáků zašle organizátorovi okresního kola (zpravidla předsedovi okresní komise Pythagoriády) a krajským koordinátorům do 17. 4. 2015. 

Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá v kategorii 5.–7. ročníku 9 a více bodů a v kategorii 8. ročníku 8 a více bodů. Minimální počet bodů pro postup do okresního kola stanoví příslušná okresní komise Pythagoriády.
Do okresního kola postupuje úspěšný řešitel s nejvyšším počtem bodů, o dalších postupujících rozhodne předseda okresní komise dle místních podmínek.
Okresní kolo:
Okresní kolo probíhá od 12.14. 5. 2015. Příslušná okresní komise soutěže Pythagoriáda zodpovídá za výběr a pozvání soutěžících do okresního kola a za jeho řádný průběh.
Úspěšným řešitelem okresního kola je každý soutěžící, který získá v kategorii 5.–7. ročníku 10 a více bodů a v kategorii 8. ročníku 9 a více bodů.