Spisová služba školy

Tři z těchto obcí (Bohuslavice, Bělá, Darkovice), včetně jejich škol , se staly partnery projektu a uzavřely s Městem Hlučín partnerské smlouvy. Díky tomu v rámci projektu získaly prostřednictvím Města Hlučín licence na využívání elektronické spisové služby, které byly z 85% hrazeny z prostředků Evropské unie a z 15% z rozpočtu partnerů. Elektronickou spisovou službu využijí při organizací spisové agendy také hlučínská radnice a tři městské školy.

2013-07-30-Clanek-na-web.pdf (76056)