Ceny obědů

Kalkulace_jidel 1.4.2019.docx (27628)

Provozní řád ŠJ od 1.4.2019.docx (28410)

Provozni_rad ŠJ od 1.9.2016.docx (25720)

Kalkulace_jidel-1.docx (21013)

V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, stanovuje vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování tyto věkové skupiny strávníků podle dosaženého věku v daném školním roce viz tabulka.

Kategorie strávníků Cena oběda Měsíční platba
MŠ – kategorie 3 – 6 let    
přesnídávka 9,- Kč, oběd 19,- Kč, odpolední
svačinka 9,- Kč
37,- Kč 814,- Kč
Přesnídávka, oběd 28,- Kč 616,- Kč
MŠ – kategorie nad 7 let    
Přesnídávka 8,- Kč, oběd 20,- Kč, odpolední
svačinka 8,- Kč
39,- Kč 858,- Kč
Přesnídávka, oběd 30,- Kč 660,- Kč
Žáci základní školy    
7 – 10 let 24,- Kč 528,- Kč
11 – 14 let 26,- Kč 572,- Kč
   
Dospělí strávníci    
Cena potraviny 28- Kč  
Věcná režie 7,- Kč  
Mzdová režie
Zisk
24,- Kč
3,- Kč
 
  1. Odhlásit dítě stravování lze pouze osobně u vedoucí školní jídelny při ZŠ Darkovice vyplněním odhlášky ze stravování.
  2. dhlášení obědu na následující den /dny/ z důvodu nepřítomnosti dítěte, lze provést 24 hod. předem, nejpozději do 11:00 hod. daného dne597589964,
  3. V době nemoci strávník nemá nárok na oběd dle Zák. č. 76/78 §32. První den si může vyzvednout oběd . Na následující dny jsou rodiče povinni odhlásit své dítě ze stravování. Pokud tak neučiní, bude jim účtován nedotovaný oběd v ceně potravin, mzdových a věcných režií, které jsou každoročně aktualizovány.
  4. V době prázdnin a ředitelského volna je strávník automaticky odhlášen. Po dobu konání výletů, ŠVP, apod.
  5. Připomínky ze strany strávníků nebo jejich zákonných zástupců řeší vedoucí ŠJ okamžitě, v případě závažných nedostatků informuje vedení ZŠ.

 

Pozn. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování se dělí kategorie:

Kategorie nad 7 let - se počítají všechny děti, které dovrší nebo dovršily 7 let během školní docházky tj. od 1. 9. – 31.8. daného školního roku. Totéž platí pro děti 4 tříd, které dovršily nebo dovrší 11let.